top of page

De afscheidsspeech van Schepen Marie-Jeanne Thaelemans, 20 sept. 2021

Beste collega´s gemeenteraadsleden,

 

Ik wens de bevolking en de gemeenteraad te danken voor het vertrouwen dat ik  in januari 2019 kreeg als schepen.

 

Een uitdaging waarvoor ik mij vanop dag 1 volledig heb voor ingezet. 

 

Na de bevraging en input van de bevolking werd samen met onze coalitiepartner en de administratie het meerjarenplan  opgesteld. Vandaag bijna 3 jaar later, hebben wij hiervan samen al heelwat projecten gerealiseerde en anderen staan nog in de pipeline   Ik betreur dan ook ten zeerste het indienen van deze motie van wantrouwen maar ik zal de democratie respecteren.

 

Ik wens tot slot nog de administratie te danken voor de ondersteuning bij het tot stand brengen van de projecten. Ik zal  mij nu als gemeenteraadslid verder blijven inzetten voor een groener,  integer  en  fietsvriendelijker Meise want het werk is niet af.

De afscheidsspeech van Schepen Thomas Goethals, 20 sept. 2021

Dag iedereen,

 

Niettegenstaande het nieuws van de machtswissel ook bij mij onverwacht was, heeft dit voor mij persoonlijk een minder groot gevolg aangezien ik op het einde van het jaar sowieso geen lid meer zou uitmaken van het College en mijn opvolgster dezelfde is gebleven. Uiteraard had ik het liever anders gezien voor onze partij en zeker met het oog op de zaken die we nog dachten te realiseren. Als je aan politiek wil doen, wil je uiteraard zaken veranderen en het is geen geheim dat je dit makkelijker kan doen als je mee in de meerderheid zit. Helaas gaat dit meestal trager dan gewenst. Het systeem van “checks & balances” heeft een prijs en dat vertaalt zich in tijd. Tijd die je verliest aan procedures. Van de zes jaar dat de legislatuur van de gemeente duurt, verliezen als het ware al een jaar met plannen wat we de komende vijf jaar willen doen en hoe we dit denken te betalen. Dat valt aan onze inwoners niet altijd even eenvoudig uit te leggen. Vandaar dat het zo belangrijk is om geen tijd te verliezen. In die optiek was ik ook reeds begonnen aan de overdracht van mijn opvolgster die er sowieso zat aan te komen. Ik zie niet in waarom dit nu plots hoeft te veranderen. Het zal mijn rol als oppositielid enkel maar vergemakkelijken.

 

Ik wil ook even kort iedereen bedanken. In de eerste plaats uiteraard het personeel met wie ik heb samen gewerkt, maar uiteraard ook mijn collega’s van het College. Mijn kiezers bedank ik nog even niet. Mijn rol is hier nog niet uitgespeeld en ik heb een ander moment voor hen in gedachte. Alvast succes aan de nieuwe ploeg. Jullie horen nog wel van mij.

De afscheidsspeech van Schepen Roel Anciaux, 20 sept. 2021

Vandaag neem ik na 994 dagen mee besturen van mijn geliefkoosde gemeente, afscheid van de door de kiezers aan mij gegeven verantwoordelijkheid.

 

De kiezer had in Oktober 2018 een ruim mandaat gegeven aan een nieuwe ploeg om werk te maken van een nieuw beleid.

 

Dat nieuwe beleid kreeg vorm in een ambitieus plan om onze gemeente eindelijk terug vooruit te laten gaan. 

 

Vooruit op het vlak van objectiviteit in de beoordeling van bouwdossiers, objectiviteit in het bepalen van de volgorde van herstellen van wegen.

 

Vooruit op het gebied van participatie.

 

Vooruit in de strijd tegen vriendjespolitiek en het ons-kent-ons-handelen.

 

Vooruit op het vlak van een socialer beleid met oog voor de zwaksten onder ons, ongeacht kleur, afkomst of religie.

 

Vooruit bij het aanpakken van dossiers die reeds decennia geblokkeerd waren zoals: 

 

  • het dossier van de lokale activiteitenzone, 

 

  • het aanpakken van de site Sancta Maria, 

 

  • de mobiliteitsproblemen in Wolvertem en Meise, 

 

  • het parkeerbeleid, 

 

  • het zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze jonge koppels, iets minder jonge eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen of bejaarden

 

Het zijn maar enkele dossiers die we samen eindelijk gingen aanpakken.

 

 

De verantwoordelijkheid die bij de verdeling van de bevoegdheden op de schouders van de Schepenen van SA werd gelegd was groot. Maar de zin om erin te vliegen eveneens. 

 

En er werd zeer hard gewerkt. De lijst van de verwezenlijkingen van SA is lang. Te lang om deze nu te gaan bespreken.

 

COVID 19 heeft vele slachtoffers gemaakt en ook de coalitie die er in 2019 aan begon is deels ondergegaan ten gevolge van COVID 19. De totale afwezigheid van persoonlijke interactie tussen de leden van de coalitie hebben hun tol geeist.

Ook de sociale media hebben hun rol gespeeld. Spijtig genoeg.

Afspraken werden gebroken. Vragen tot overleg werden genegeerd en zelf expliciet afgewezen. Ter illustratie: wat er vandaag gebeurt mochten we vernemen via een journalist.

 

De top van het management bleek niet in staat om oplossingen te zoeken en aan te reiken.

 

Dit was nefast.

 

Ondanks de groeiende interne tegenwerking zijn we steeds loyaal, 100% conform de afspraken binnen de coalitie, zelfs indien die afspraken niet waren hetgeen wij wensten, verder blijven werken. 

 

Loyaal dus: Samen Anders is letterlijk de enige partij in deze raad die de afgelopen maanden met geen enkele andere partij heeft gesproken over een andere coalitie!

 

De focus lag bij ons steeds op de bal, niet op de man. We keken zoveel naar dossiers dat we niet zagen wat er bezig was.

 

Dossierkennis en het algemeen belang van onze inwoners stonden steeds centraal en gaven ons richting zelfs indien dit niet de meest populaire weg was. Goed besturen vergt voor ons de maatregelen die nodig zijn, niet enkel de maatregelen die op het eerste zicht populair zijn.

 

En of we de afgelopen 994 dagen stenen hebben verlegd in de rivier! Ik denk dat we in alle ernst en objectiviteit kunnen stellen dat er door toedoen van SA zelden zoveel is gerealiseerd en opgestart als de voorbije 3 jaar.

 

We kijken uit naar hetgeen het nieuwe college gaat doen met onze erfenis. We zullen de belangen van onze inwoners, ook zij die niet veel lawaai maken in de virtuele realiteit, steeds verder blijven beschermen.

 

De nieuwe coalitie is een feit. Ik feliciteer en heb zeer veel begrip voor de nieuwe schepenen van LB+ en OpenVLD. Ze hebben een gat gezien en zijn erin gesprongen en daar heb ik alle begrip voor. Er is geen enkele rancune, wees gerust.

 

Ik doe een oproep om de vetes van hun voorgangers niet over te nemen. Onze gemeente heeft nood aan alle bekwame mensen die ze maar kan vinden. Jullie kunnen op mijn kritische doch positieve medewerking rekenen bij iedere beslissing die in het algemeen belang wordt genomen.

 

Of dit de bedoeling was van de kiezer in Oktober 2018 is maar de vraag. De tijd zal het uitwijzen. Een terugkeer naar het ancien regime is niet wat er was beloofd. Ik hoop dat dit niet is wat er nu bezig is.

 

Ik zal er hard aan werken om de echte kracht van verandering snel terug mee aan het stuur te laten komen. De volgende afspraak met de kiezer komt eraan en, dames en heren, de campagne is begonnen.

 

Ik herneem met veel motivatie mijn rol als Gemeenteraadslid is de grootste fractie binnen de oppositie. Met een rugzak vol dossierkennis kijk ik met genoegen uit naar de rest van deze legislatuur.

 

Ik omarm met vreugde de herwonnen communicatie-vrijheid.

 

Loyaliteit snoerde me gedurende bijna 3 jaar de mond. Dat juk valt weg.

 

Heb geen angst. Er zal geen zondvloed aan pietluttigheden en persoonlijke aanvallen op de zurige sociale media verschijnen. Dat is niet mijn stijl. Dossiers en zaken die nuttig en dienstig zijn voor de inwoners van Meise, des te meer.

 

“When they go low, we stay high!” Samen Anders zal steeds waardig en sereen blijven.

 

Ik wens bij deze de administratie, al de arbeiders en in het bijzonder al die mensen binnen de gemeentelijke diensten waarmee ik de eer en het genoegen heb gehad om te mogen samenwerken, te bedanken. 

 

Bedankt voor uw inzet, uw ideeën, uw kritische geest, uw werklust, uw precisie, uw dossierkennis en ja uw loyaliteit.

 

Jullie zijn een groep gedreven professionals die veel meer steun en krediet verdienen dat hetgeen jullie te vaak moeten verwerken.

 

We hebben zeer goed kunnen samenwerken en ik kijk met trots terug op wat we binnen een halve legislatuur hebben gedaan.

 

Jullie konden steeds rekenen op mijn steun en bescherming tegen de druk van anderen om te hervallen in de oude gewoontes. 

 

Mijn steun blijven jullie hebben, mijn bescherming valt deels weg. 

 

Ik reken op de algemeen directeur om haar rol sterker dan ooit op te nemen en haar personeel en de objectieve werking van de administratie te beschermen tegen de druk van binnen het bestuur. We rekenen op u.

 

Er is geen plaats voor treurnis. Er is niemand dood. Het leven, ook het politieke leven, gaat verder. Tot ziens.

 

De koning is dood! Leve de koning!

bottom of page