top of page
RESPECT VOOR ONS CULTUREEL EN HISTORISCH ERFGOED

De waarde van onze geschiedenis is voor Samen Anders van groot belang. Onze kinderen en kleinkinderen mogen straks toch ook nog genieten van het cultureel en historisch erfgoed dat onze gemeente rijk is?

Historisch waardevolle panden en gebouwen, zoals kerken en pastorijen, de donjon van Oppem, de Boskapel, de gemeentehuizen van onze deelgemeenten, … vormen het hart en de ziel van onze gemeente.

Het landschappelijk karakter van onze gemeente is zeer sterk verbonden met kleinschalige landbouw. Ook dit is een grote troef van ons erfgoed.

“Investeren in geschiedenis is evenveel
of zelfs meer waard dan investeren in stenen.”

 

Onze actiepunten:

  • Historisch waardevolle panden die eigendom zijn van de gemeente blijven zo veel als mogelijk in handen van de gemeenschap.

  • Historisch waardevolle panden die eigendom zijn van particulieren worden beschermd.

  • We inventariseren ons lokaal historisch patrimonium en maken een prioriteitenplan op voor de renovatie ervan.

  • We herbestemmen sommige historisch waardevolle panden en maken zo voldoende ruimte vrij voor allerlei activiteiten en het verenigingsleven. De verschillende ruimtes in het oude gemeentehuis van Wolvertem kunnen na een grondige renovatie bv. gebruikt worden als vergaderlokaal, museumruimte of repetitieruimte.

  • Kleinschalige, familiale landbouw krijgt ondersteuning.

  • Onze erfgoedcel Berla krijgt de kans om adviezen te geven over het erfgoedbeleid.

  • De gemeente creëert een beeldbank van het cultureel historisch erfgoed van onze gemeente.

  • We stimuleren het toerisme door onze toeristische troeven (bv. onze Nationale Plantentuin) meer en beter te promoten. We maken hierbij optimaal gebruik van de bestaande fietsroutes, wandelwegen, horecazaken en overnachtingsmogelijkheden. Ons doel? Onze gemeente bekender maken én de lokale handelaars ondersteunen.

 

bottom of page