top of page
MEER AANDACHT VOOR JONGEREN EN OUDEREN

Onze jongeren en ouderen verdienen onze specifieke aandacht. De enen omdat ze onze toekomst zijn en het later zelf moeten doen, de anderen omdat zij er vroeger altijd voor ons zijn geweest en nu recht hebben op een zorgeloze oude dag. Onze ouderen moeten zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven. Dat is alleen haalbaar als ze kunnen rekenen op een bestuur dat hen daarbij helpt.

“Samen Anders wil dat de infrastructuur van onze sport-, cultuur- en jeugdverenigingen
op het niveau van de 21ste eeuw staat.”

Onze actiepunten voor een gemeente waar ook jongeren en ouderen zich thuis voelen:

  • Het gemeentebestuur stelt een investerings- en renovatiemeerjarenprogramma op voor de infrastructuur van onze sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Na een inventarisatie van de problemen pakt het de meest urgente noden eerst aan. Er komt ook een jaarlijks fonds waaruit onze lokale verenigingen steun kunnen krijgen om hun infrastructuur te verbeteren.

  • Omdat ieder kind voor ons gelijk is, geven we een basisondersteuning aan ieder lid van elke jeugd- en sportvereniging.

  • In een volwaardige gemeentelijke multifunctionele zaal kunnen zowel de ouderen als de jongeren hun activiteiten organiseren, in harmonie met de buurt waar de zaal gelegen is. Samen Anders ijvert er daarom voor dat het voormalige veilinggebouw op de Veilinglaan grondig gerenoveerd wordt. Fuiven, repeteren met een bandje, voordrachtavonden inrichten, vergaderen of happenings organiseren: alles kan binnen de gemeente plaatsvinden!

  • De gemeente maakt werk van een echt fuifbeleid en let erop dat zowel de rechten van de jongeren als deze van de omwonenden gerespecteerd worden. Administratieve rompslomp moet daarbij zoveel mogelijk vermeden worden. Dit is makkelijk te doen als de gemeente het één-loket-systeem invoert, zodat de jongeren voor al hun vragen op één plek terechtkunnen.

  • Voor ouderen is een goede organisatie van een thuiszorgsysteem van groot belang. Met een pakket van ondersteunende maatregelen kunnen we ouderen uit hun sociaal isolement halen, bv. vervoer door vrijwilligers en een gemeentelijke shuttlebus die op zaterdag de markt, de post, het gemeentehuis en de dorpscentra verbindt.

  • Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maken we verder werk van een uitbreiding en verbetering van de gemeentelijke opvangmogelijkheden. Als de toekomst uitwijst dat bijkomende opvang noodzakelijk is, moeten de gemeente en het OCMW hierin zelf voorzien.

  • We plaatsen op specifieke buitenlocaties fitnesstoestellen die onze inwoners kunnen gebruiken om te sporten.

  • Meise plaatst in de twee hoofddorpen een openbaar toilet.

  • De seniorenraad en het gemeentebestuur werken nauwer samen. Een volwaardige seniorenraad is het adviesorgaan voor de gemeente én voor het OCMW. Voor Samen Anders moeten de senioren inspraak hebben in het totale ouderenbeleid van de gemeente. Het bestuur kan alleen na motivatie afwijken van adviezen van de seniorenraad.

  • We brengen onze +75-jarigen in kaart en zorgen door een georganiseerd contact voor vermindering van de vereenzaming, het stimuleren van deelname aan sociale evenementen en het aanbieden van een geregelde busverbinding met de hoofddorpen.

bottom of page