top of page
fuifruimte_1.jpeg
De jeugd van Meise krijgt een veilige fuifzaal.

 

Samen Anders-Schepenen Thomas Goethals en Roel Anciaux hebben een oplossing gevonden voor het reeds lang aanslepende dossier van de fuifruimte.

 

De jeugd van Meise is reeds lang vragende partij voor een ruimte waarin occasioneel en in alle veiligheid een fuif kan worden georganiseerd.

 

De locatie waar deze occasionele fuiven tot voor enkele jaren plaatsvonden, de gemeentelijke loods aan de Veilinglaan, kon niet langer gebruikt worden bij gebreke aan een positief brandweerverslag of verzekering.

 

Bij de zoektocht naar een alternatief werden door de dienst Jeugd en Openbare werken verschillende dossiers onderzocht incl. een eventuele samenwerking met de gemeente Grimbergen en hun nieuwe gemeentelijke feestzaal gelegen op de voormalige Douwe Egberts-site. Er zijn dienaangaande verschillende overlegrondes geweest met onze collega’s van Grimbergen. Deze piste werd echter door de Meisese Jeugdraad negatief geadviseerd omwille van de te verre locatie van deze site.

 

Andere pistes die in dit dossier werden onderzocht zijn:

  • Aankoop en/of huur tent: afgewezen omwille van onvoldoende capaciteit en hoge werklast voor gemeentelijk personeel

  • Gebruik Sint-Ceciliazaal: afgewezen omwille van onvoldoende capaciteit

  • Gebruik Loods Driesstraat (Turnloods): afgewezen omwille van onvoldoende capaciteit en te grote hinder voor de huidige gebruiker

  • Gebruik sportschuur Wolvertem en/of sporthal Meise: afgewezen omwille van onvoldoende capaciteit, onaangepaste vloer, te grote hinder voor de huidige gebruikers

  • Herinrichting en conform maken Loods Veilinglaan: afgewezen omwille van hoge kostprijs (300.000 €) en minder capaciteit (440) dan alternatief (zie straks);

 

De departementen Jeugd en Openbare werken en onze bevoegde schepenen zijn in deze niet over één nacht ijs gegaan en hebben werkelijk iedere steen omgedraaid op zoek naar een oplossing.

 

Het Schepencollege van Meise heeft na rijp beraad en verder onderzoek door een architect (in samenspraak met de brandweerdiensten) op 14 september 2020 beslist dat de toekomstige gemeentelijke fuifruimte zal ondergebracht worden in de loods gelegen aan de Palingstraat. Die loods wordt momenteel gebruikt door de Technische diensten en de Groendienst van de gemeente.

 

De fuifruimte zal dus ondergebracht worden in de Loods Palingstraat.

 

Om deze loods aan de Palingstraat brandweer-technisch en qua voorschriften bvb. inzake milieuwetgeving en ruimtelijke ordening conform te maken voor occasioneel gebruik als fuifruimte zijn er verbouwwerken nodig.

 

Deze werken zullen ingepast worden in een opeenvolging van herinrichtingswerken die voorafgaandelijk zullen worden uitgevoerd in de andere gemeentelijke Loods gelegen aan de Veilinglaan.

 

Eens deze herinrichtingswerken van de loods Veilinglaan afgerond zijn, kunnen de werken aan de fuifruimte in de loods Palingstraat opgestart worden.

 

In beide dossiers (herinrichting loods Veilinglaan en de daaropvolgende werken voor de fuifruimte in de loods Palingstraat) is er nu een tijdstabel bekend:

 

Betreffende de werken aan de Loods TD Veilinglaan zal het dossier van de OMV tegen eind augustus 2021 afgerond worden.

Het aanbestedingsdossier zal ondertussen ook afgerond worden zodat de start van de werken aan de Loods TD Veilinglaan kan voorzien worden tegen oktober/november 2021.

 

Tijdens de duurtijd van deze werken, we mogen deze op ongeveer een jaar inschatten, wordt het dossier voor de werken aan de fuifruimte klaargemaakt.

 

De werken voor de fuifruimte in de loods Palingstraat kunnen dan opstarten vanaf oktober/november 2022.

 

We mikken dan op midden 2023 voor de realisatie van de nieuwe, conforme en veilige gemeentelijke fuifruimte. 

 

Deze fuifruimte zal een toegalaten capaciteit van hebben van 499 personen (ter informatie: dat is evenveel als de nieuwe feestzaal van de gemeente Grimbergen op de voormalige site Douwe Egberts).

 

Voor de realisatie van deze fuifruimte werd in de begroting reeds een budget voorzien van +/- € 160.000.

 

Nog dit: de Jeugdraad werd eveneens geraadpleegd over deze beslissing en deze werd positief onthaald door de Jeugdraad.

bottom of page