Gemeente Meise laat reeds jaren fuiven toe op afgekeurde locatie

 

In de gemeente Meise worden er zo'n 3 keer per jaar fuiven georganiseerd in de oude veiling op de Veilinglaan. 

Het huidige bestuur en de bevoegde Schepen beweert al jaren dat die locatie dan occasioneel goedgekeurd wordt door de brandweer. Uit documenten die Samen anders heeft opgevraagd blijkt echter dat er dienaangaande geen enkel (ook niet van alle jaren voordien en dat tot minstens 2011) positief brandweerverslag bestaat. Meer nog: uit de correspondentie van de Brandweer blijkt zwart op wit dat ze zelfs weigeren om daarover een verslag op te maken! 2 externe preventiediensten die werken in opdracht van de gemeente noemen de locatie in hun verslagen totaal ongeschikt voor fuiven.

"Het gebrek aan een positief brandweerverslag, meer nog: de expliciete weigering van de brandweer om dienaangaande een verslag op te maken, toont in de eerste plaats aan dat de huidige locatie totaal ongeschikt is voor fuiven en dat het huidige bestuur onze jongeren wetens en willens al jaren in een zeer gevaarlijke positie heeft gebracht én dat men zeer lichtzinnig over de afwezigheid van de nodige brandweerverslagen, meer nog: de expliciete weigering van de brandweer, is gestapt. Dit was in de hoofden van sommigen blijkbaar maar een detail... " aldus Samen anders.

"Maar laat ons zeer duidelijk zijn: dat is het dus zeker en vast niet! Alle knipperlichten stonden op rood en toch heeft men die fuiven laten doorgaan en heeft men onze kinderen blootgesteld aan gevaar. Meer nog: zonder positief brandweerverslag is de aansprakelijkheid van de gemeente en de persoonlijke aansprakelijkheid van de mensen van het bestuur letterlijk vernietigend! Dergelijk gedrag grenst o.i. aan het criminele en is een bestuur die naam onwaardig!

Vanaf 1.01.2019 neemt er een nieuw bestuur de fakkel over. Samen anders kan nu reeds melden dat het nieuwe bestuur dringend - in overleg met alle actoren - naar een oplossing zal zoeken. Tot die oplossing er komt, zullen er wat ons betreft geen fuiven meer doorgaan op een locatie die geen formele goedkeuring heeft gekregen vanwege de bevoegde brandweerdiensten. Dit dossier had reeds vele jaren geleden opgelost moeten zijn. De nieuwe bestuursploeg zal - in overleg met alle actoren - hard werken om het inderdaad ten gronde op te lossen."

Klik hier voor het dossier

SAMEN ANDERS MEISE

Samen Anders is een progressief bondgenootschap dat de handen in elkaar slaat om Meise een ander en beter beleid te geven. Geen klassiek kartel dus maar wel een lokale lijst met mensen van Groen, sp.a-Meise2020 en onafhankelijke inwoners.

CONTACT >

E: info@samenanders.org