top of page

Download de forensische audit. Deel 1Deel 2

Samen anders informeert de mensen.

 

Onze vertegenwoordigers vragen al sinds November 2017 dat de tekst van de forensische audit dd. 3.10.2017 openbaar zou worden gemaakt. Dit werd tijdens Commissievergaderingen gevraagd en dit werd zelfs enkele dagen geleden nog een laatste maal op de Gemeenteraad van oktober 2018 gevraagd. De meerderheid heeft gedurende een jaar de tijd gehad en probeert deze publicatie steeds uit te stellen.

 

U vindt hierbij een geëditeerde tekst van de forensische audit.

 

De forensische audit werd voor de eerste keer op de Gemeenteraad van November 2017 in openbare zitting besproken (u vindt de notulen daarvan terug op de website van de Gemeente www.meise.be in het onderdeel 'Bestuur' - 'Gemeenteraad' - 'Notulen') mits naleven van 2 voorwaarden: alle namen van derden en personeelsleden moesten worden weggelaten. Dit hebben we in deze voorliggende tekst ook zeer nauwgezet nageleefd. 

 

Deze audit werd na November 2017 nog in de openbare zitting van de GR besproken onder diezelfde voorwaarde. Het onderdeel van de gevelpanelen (zie audit P. 17) werd nog een laatste keer - in openbare zitting - tijdens de GR van oktober 2018 besproken, ook onder die voorwaarde.

 

Door de tekst te bewerken voldoet hij aan dezelfde voorwaarden als deze gesteld in de Gemeenteraad van November 2017 en heeft de tekst dus een openbaar karakter.

 

Wij laten het aan u over om de tekst te interpreteren. Wij verschaffen u enkel relevante informatie aangaande het bestuur van onze gemeente.

 

Samen anders doet niet aan moddergooien. Wij informeren de inwoners van Meise en wij respecteren het privé-leven van onze politieke tegenstanders.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Samen anders

bottom of page