top of page

Een frisse politieke wind door Meise

Wie zijn de leden van onze lijst?

Bekijk hier ons programma!

Wij hopen dat we samen met u ons toekomstproject kunnen ontwikkelen en realiseren en dat we elkaar vaak ontmoeten. U kan ons steeds contacteren voor een gesprek over ons programma of over uw buurt.

Steun je ons project en wil je actief meehelpen, laat het ons hier dan weten.

Op 9 september jl besliste onze coalitiepartner N-VA om de samenwerking met Samen Anders en Pro stop te zetten en een nieuwe coalitie te vormen met LB+.

We betreuren dat het vertrouwen tussen de coalitiepartners zoek is, ondanks het feit dat op minder dan een halve legislatuur heel wat projecten samen gerealiseerd werden.

Daarnaast betreuren we ten zeerste de manier waarop Samen Anders van de nieuwe coalitievorming op de hoogte werd gebracht, abrupt en onverhoeds via een persmededeling.

Vermits het nieuwe decreet de gemeenteraad als hart van de lokale democratie wenst te versterken, respecteren we de recente besluitvorming.  

We zullen niet nalaten om de (nieuwe) meerderheid te blijven interpelleren over de inhoudelijke lijnen die ze wil bijsturen. Dat betekent dat we oog zullen blijven hebben voor alle projecten die nog in de pijplijn zitten, en door de schepenen van Samen Anders in gang zijn gezet, rond o.a. mobiliteit, verkeersveiligheid, woonbeleid, openbare werken en ruimtelijke ordening.

 

We zullen erop toezien dat deze projecten correct worden uitgevoerd, zoals afgesproken in het meerjarenplan in 2019.

Samen Anders heeft het voornemen om een constructieve oppositie te voeren, indien nodig hard, maar in principe positief.

We blijven samen het beste voorhebben voor alle inwoners van Meise en Wolvertem.

Lees hier de afscheidsspeeches van onze 3 schepenen.

Affiche123.jpg
SamenAndersLijst2.jpg

Raadslid

Raadslid

SamenAndersLijst24.jpg
SamenAndersLijst3.jpg

lid Bijzonder Comité

Voorzitter Samen Anders

SamenAndersLijst21.jpg

Raadslid

bottom of page